Lene Juel
Partner and lawyer

lj@paragrafplus.dk
+45 2014 4044

Lene Juel

Specialist i skat, personalejura og compliance

Lene Juel er indehaver og advokat i Paragraf Plus Advokater. Lene går ind for praktiske løsninger og har fokus på, hvad der er godt og økonomisk bæredygtigt for din forrenting og organisation. Lene rådgiver om danske og grænseoverskridende forhold om skat, social sikring og compliance ved ind- og udstationering og fonde og foreninger om skat, administration og compliance. Lene har en unik baggrund i skatteret med erfaring fra både det offentlige, fra det politiske niveau og fra det private erhvervsliv. Hun har dermed fundamentet for at yde robust, 360-graders rådgivning på området. Lene har stor undervisningserfaring og forstår at forklare komplicerede forhold enkelt. Lene er leder af P+ Buisness and Compliance Administration og flydende i engelsk. 

  • Ekstern lektor, udvidet skatteret, Københavns Universitet
  • Medlem af Danske Advokaters Forretningsudviklingsgruppe
  • Medlem af Danske Advokaters Repræsentantskab
  • Har også undervist i aftaleret, køberet og erstatningsret på Københavns Universitet.

Lawyers

Partner and lawyer

Partner and lawyer

Employees

Henriette Møgelvang Nielsen
Legal secretary

Kontakt
hmn@paragrafplus.dk
Rikke Sloth Steenberg
Legal secretary

Kontakt
rss@paragrafplus.dk
Maria Farshidnia Axelsen
Junior intern

Kontakt
mfa@paragrafplus.dk
Nyanya Cecilia Mendy
Junior intern

Kontakt
ncm@paragrafplus.dk