Få hjælp til:

 • At strukturere almennyttig virksomhed
 • At stifte fond eller forening
 • At ændre vedtægter
 • Skat, moms og momskompensation.

Få hjælp til:

 • Køb og salg af virksomheder
 • Valg af selskabsform
 • Virksomhedsskatte-ordningen
 • Beskatning af udstationerede medarbejdere.

Få hjælp til:

 • Generel compliance
 • Persondata
 • CSR.

Få hjælp til:

 • Ansættelse
 • Afskedigelse
 • Personalegoder
 • Ind- og udstationering.